Pustak 12-komorowy

Właściwości cieplne stropu Teriva 4,0/1 z pustakiem dwunastokomorowym

Do obliczeń cieplnych stropu Teriva 4,0/1 z pustakiem dwunastokomorowym zaleca się przyjmować następujące obliczeniowe wartości oporu cieplnego konstrukcji stropowej (bez warstw wykończeniowych – tynku dolnego, podkładów podłogowych i podłóg):
• przy przepływie ciepła w górę R = 0,56 m2K/W,
• przy przepływie ciepła w dół R = 0,65 m2K/W.
Wartość obliczeniowa oporu cieplnego konstrukcji stropu Teriva 4,0/1 (według opracowania: Stropy Teriva. Projektowanie i wykonywanie, Wydanie III. Zakład Elementów Konstrukcyjnych. Warszawa 2008) z pustakiem dwukomorowym z betonu zwykłego jest jednakowa przy przepływie ciepła zarówno w górę jak i w dół i wynosi R=0,37 m2K/W.
Porównując wartości oporu cieplnego stropu, można stwierdzić, że w przypadku zastosowania pustaka dwunastokomorowego z betonu lekkiego o gęstości nie większej niż 1200 kg/m3 opór cieplny stropu Teriva 4,0/1 będzie większy o:
• 51% – przy przepływie ciepła w górę,
• 76% – przy przepływie ciepła w dół.

Pustak 12-komorowy

Zwiększenie izolacyjności stropu Teriva 4,0/1 przez zastosowanie pustaka dwunastokomorowego z betonu lekkiego ma istotne znaczenie w przypadku wykorzystania nad lub pod pomieszczeniami nieogrzewanymi lub w stropodachach.

KOD PUSTAKAWysokość (H)Szerokość [S] Długość [L]
4,0/1 210 mm 240 mm 520 mm
4,0/2 260 mm 240 mm 520 mm
4,0/3 300 mm 240 mm 520 mm
6,0/8,0 300 mm 240 mm 370 mm

Plik Wielkość pliku
pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych 550 KB

pozostałe elementy

systemu EOS

Nadproża KZN

Nadproża KZN do rolet podtynkowych zewnętrznych lub żaluzji fasadowych wraz z Termo-BELKĄ lub Termo-BELKĄ RESPIRECO to rozwiązanie zapewniające energooszczędność, prawidłową wymianę powietrza ze sprawnością odzysku

Zobacz

nasi

partnerzy