Kształtka szalunkowa podciągu KSP

Wytyczne dla stosowania Kształtki Szalunkowej Podciągu

Zaprawa

Do opierania końców kształtki szalunkowej podciągu na ścianach powinna być stosowana zaprawa cementowa.

Beton

Do wykonywania podciągu z użyciem Kształtki Szalunkowej Podciągu należy stosować beton zwykły, spełniający wymagania norm PN-EN 206-1 i PN-B-06265, o właściwościach odpowiadających dokumentacji projektowej.

Dozbrojenie

Kształtka Szalunkowa Podciągu KSP ze zbrojeniem wykonanym zgodnie z dokumentacją projektową stanowi podciąg. O zbrojeniu podciągu decyduje projektant. Poprzez zastosowanie wypustek w wewnętrznej stronie kształtki element szalunkowy podciągu KSP pozwala na uzyskanie odpowiedniego otulenia betonem zbrojenia podciągu.

Układanie elementów nadprożowych

Kształtkę Szalunkową Podciągu należy układać na ścianach i słupach z zachowaniem głębokości oparcia (minimum 100mm). Końce elementów szalunkowych powinny być opierane na ścianie przy zastosowaniu zaprawy cementowej. Grubość warstwy zaprawy nie może być większa niż 2 cm. W czasie układania elementy szalunkowe powinny być wypoziomowane.

Podpory montażowe

Podpory montażowe Kształtki Szalunkowej Podciągu KSP, należy wykonać przed przystąpieniem do czynności układania stropu.

  • od 0,90 do 1,80 – 1 podpora montażowa
  • od 2,10 do 3,60 – 2 podpory montażowe
  • od 3,90 do 4,80 – 3 podpory montażowe
  • od 5,10 do 6,00 – 4 podpory montażowe

Kształtka szalunkowa podciągu KSP

Uzupełniający element murowy, przykrywający otwory w ścianach o długościach od 1,02m do 5,82m. Wymaga dozbrojenia zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu budowlanego.

Plik Wielkość pliku
pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych 569 KB

pozostałe elementy

systemu EOS

Nadproża KZN

Nadproża KZN do rolet podtynkowych zewnętrznych lub żaluzji fasadowych wraz z Termo-BELKĄ lub Termo-BELKĄ RESPIRECO to rozwiązanie zapewniające energooszczędność, prawidłową wymianę powietrza ze sprawnością odzysku

Zobacz

nasi

partnerzy