Kształtka nadprożowo-wieńcowa wewnętrzna KWE®

Dopasowany do wymiarów ściany i wysokości stropu szalunek tracony, pozwalający na sprawne i bezpieczne wykończenie wieńca. Betonowo-keramzytowe zbrojone kształtki wieńcowe KZE® i KWE® można stosować w gęstożebrowych stropach belkowych (Teriva, Ceram, Fert, Porotherm, itp.), w zespolonych stropach żelbetowych wykonywanych przy zastosowaniu prefabrykowanych płyt żelbetowych (Filigran, 2K, PSKJ itp.) oraz żelbetowych płyt kanałowych.
Kształtka wewnętrzna KWE® wykorzystywana do realizacji zabudowań wieńcowych na ścianach wewnętrznych, w przekroju ma kształt „korytkowy”.
Zastosowanie kształtek zapewnia równomierny rozkład obciążeń przekazywanych na mur przez strop, co jest szczególnie ważne w przypadku murów wykonanych z pustaków ceramicznych oraz bloczków z betonu komórkowego. Ponadto kształtki rozwiązują problem podczas wykonywania wieńca stropowego opuszczonego tzn. przy układaniu dolnego zbrojenia wieńca poniżej stropu nie ma konieczności używania stempli, czyli ryglowania całego stropu.

Stosowanie Kształtek Wieńcowych jest uzasadnione ekonomicznie jak i technologicznie (na 100m2 stropu oszczędzamy 1m3 betonu). Ponadto, opieranie belek stropowych na ścianach nośnych za pośrednictwem kształtek podnosi estetykę konstrukcji, gdyż wykańczanie wieńca za pomocą tych elementów stanowi tzw. szalunek tracony.
Zalety stosowania Kształtek:
• uniwersalność – nadają się do zabudowy wieńca stropowego na ścianach jedno- i wielowarstwowych, bez względu na materiał, z którego wykonane są elementy ścienne,
• bezpieczeństwo podczas montażu i zalewania stropu,
• skrócenie czasu montażu stropu i wieńca,
• ułatwienie prawidłowego wykonania wieńca,
• eliminacja skrajnych podpór montażowych,
• eliminacja dystansu zbrojenia wieńca,
• równomierny rozkład obciążeń przenoszonych ze stropu na ścianę,
• estetyka wieńca.

Zaprawa

Do układania elementów wieńcowych na ścianach powinna być stosowana zaprawa cementowa M10, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2:2004. Konsystencja zaprawy określona metodą stożkową powinna wynosić 6 ÷ 7 cm.

Informacja

Żelbetowe, prefabrykowane kształtki wieńcowe są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP. Posiadają prawo ochronne na wzór użytkowy nr 62190; zarejestrowany wzór przemysłowy nr 8788. Znak towarowy KZE® nr Z.292430, KWE® nr Z.292431. Kształtki zostały zarejestrowane jako Wspólnotowy Znak Towarowy (TM) nr 004419685 w Urzędzie ds Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante i są zastrzeżone w całej Unii Europejskiej.
Kształtki nadprożowo-wieńcowe posiadają Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (RT ITB-1058/2006) stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie i zgodność z zasadami wiedzy technicznej.

Kształtka nadprożowo-wieńcowa wewnętrzna KWE®

Kształtka wewnętrzna KWE® wykorzystywana do realizacji zabudowań wieńcowych na ścianach wewnętrznych, w przekroju ma kształt „korytkowy”.

OznaczenieSzerokość podstawy (S)Długość (L)Wysokość (H)
KWE 180 18060070
KWE 24024060070
KWE 30030060070
KWE 36036060070

Plik Wielkość pliku
pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych KWE 559 KB

pozostałe elementy

systemu EOS

Nadproża KZN

Nadproża KZN do rolet podtynkowych zewnętrznych lub żaluzji fasadowych wraz z Termo-BELKĄ lub Termo-BELKĄ RESPIRECO to rozwiązanie zapewniające energooszczędność, prawidłową wymianę powietrza ze sprawnością odzysku

Zobacz

nasi

partnerzy