Belka stropowa

Wyjątkiem jest strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m, w którym przyjęto schemat belki częściowo zamocowanej – właściwe warunki zamocowania uzyskuje się, gdy strop ten projektowany jest jako minimum dwuprzęsłowy, o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7. Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropów gęstożebrowych należy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe. Stropy o rozpiętości podanej w tablicy wymagają wykonania strzałki odwrotnej ugięcia (wygięcie w górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wartości 15 mm. Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm. W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego zaleca się stosowanie stropów o większej wysokości, bardziej sztywnych, szczególnie gdy nie będą wymagały wykonywania strzałki odwrotnej, gdyż przy takich stropach ewentualne występowanie uszkodzeń ścianek działowych i wypraw będzie mniejsze niż przy stropach wiotkich (niższych).

Belka stropowa

Zbrojenie belek kratownicowych i dodatkowe zbrojenie na ścinanie układane na budowie wyznaczono według PN-B-03264:2002, przy założeniu schematu belki wolnopodpartej.

Rodzaj stropuDługość belek „L” [m]Osiowy rozstaw belek [m]
TERIVA 4,0/12,00 – 7,20 *)0,60
TERIVA 4,0/22,00 – 8,000,60
TERIVA 4,0/32,00 – 8,600,60
TERIVA 6,02,00 – 7,800,45
TERIVA 8,02,00 – 7,200,45

*) dla rozpiętości powyżej 6,00m strop projektowany jako ciągły (minimum dwuprzęsłowy), długości belek – moduł co 0,20m

Plik Wielkość pliku
pdf Deklaracje Właściwości Użytkowych (4-8) 3 MB

pozostałe elementy

systemu EOS

Nadproża KZN

Nadproża KZN do rolet podtynkowych zewnętrznych lub żaluzji fasadowych wraz z Termo-BELKĄ lub Termo-BELKĄ RESPIRECO to rozwiązanie zapewniające energooszczędność, prawidłową wymianę powietrza ze sprawnością odzysku

Zobacz

nasi

partnerzy